Ogłaszenie o przetargu na podstawie art. 701-5 K.C. na :'PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU-REGULACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W GMINIE CZECHOWICE-DZIEDZICE'.


Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, ul. Szarych Szeregów 2
tel/fax /032/ 215 43 40
www.pim-czechowice.com.pl

ogłasza przetarg dwustopniowy prowadzony
w oparciu o przepisy art. 701-5 Kodeksu Cywilnego na:

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU:
"REGULACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
W GMINIE CZECHOWICE-DZIEDZICE"

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji w/w projektu do wniosku o dofinansowanie
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko.
Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie następujących dokumentów:
- koncepcji projektowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice,
- materiałów do wystąpienia o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- studium wykonalności oraz w oparciu o w/w dokumenty wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami.


Warunki udziału w postępowaniu oraz opis przebiegu procedury zawierają Istotne Warunki Przetargu, które można odebrać :
- w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
- za pośrednictwem poczty - prośbę o przesłanie IWP można przesłać fax-em
pod nr (032) 215 43 40


Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 4 Oferentów spełniających w najwyższym stopniu warunki udziału w przetargu zgodne z IWP.


Wadium wynosi 15 000,- zł

Kryteria oceny ofert :
- Cena 40 %
- Organizacja i Metodyka Przygotowania Projektu 30 %
- Eksperci 30 %


Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu należy składać :
w siedzibie Zamawiającego, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2,
sekretariat do dnia 9 sierpnia 2007 r. do godziny 12.00

Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu
nastąpi w tym samym dniu w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego o godzinie 12.30

Uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
- Pan Stanisław Czyż - tel. (032) 214 71 32

- Pan Michał Gil - tel. (032) 215 43 40

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  31‑07‑2007 11:42:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  31‑07‑2007 11:42:01
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2007 11:42:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie