Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. :'Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach'.


Ogłoszenie o unieważnieniu przetarguBurmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 04.02.2008 roku postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zadanie pn : "Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach" z ostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 /, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie :
W związku z wycofaniem zadania z budżetu gminy przez Radę Miejską ze względu na zamiar przystąpienia do programu kompleksowej regulacji gospodarki wodno-ściekowej gminy, Zamawiający nie ma możliwości sfinansowania przedmiotowego zamówienia.
W związku z powyższym, mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych nie jest możliwe dalsze prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  05‑02‑2008 15:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  05‑02‑2008 15:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2008 15:29:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie