Wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach - Dziedzicach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości do 14 tys. euro

Nazwa zadania: "Wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach - Dziedzicach".


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a) Wykonanie placu zabaw wraz z budową ogrodzenia z siatki o wys. 120 cm i bramką ogrodzeniową;

b) Dostawa i montaż 1 szt. huśtawki podwójnej wahadłowej z siedziskiem kubełkowym i siedziskiem płaskim;

c) Dostawa i montaż zjeżdżalni dla dzieci ze ścianką wspinaczkową;

d) Dostawa i montaż piaskownicy kwadratowej;2. OKRES REALIZACJI : od podpisania umowy w ciągu trzech tygodni

3. SKŁADANIE OFERT : do 17.09.2009r. do godz. 900.

Złożona oferta winna zawierać:a) wypełnioną ofertę - załącznik nr 1

b) podpisany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

c) wykonany kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 2) i opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3)

d) podpisany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3

e) podpisane oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4

f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

c) Gwarancja na wykonanie placu zabaw wraz z urządzeniami małej architektury - 3 lata.5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z przedmiarem.

Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )

Data ogłoszenia: 10.09.09r.

Opracował:

J. Moryto

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Janusz Moryto,tel.032-2147138 , w dniu:  10‑09‑2009 11:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  10‑09‑2009 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2009 12:05:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie