Zamówienie na dostawę' Klimatyzacja urzędu'


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę
o wartości do 14 tys. euro

zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/08 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Wydz. Organizacyjny i Kadr nformuje o zamówieniu pt: " Klimatyzacja Urzędu"

1. Przedmiot zamówienia :
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy pl. Jana Pawła II 1
Specyfikacja techniczna -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia .
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń nie
noszących śladów użytkowania wyprodukowanych w 2009 lub 2008 roku
do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
(CPV 45331221-1 )
1.Termin realizacji : do 15 czerwca 2009r.
2.Składanie ofert : do 22 maja 2009r. godz. 10.00
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty - załącznik nr 2, dołączyć wypełniony druk specyfikacji ilościowo-rodzajowej stanowiącej załącznik nr 1i aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach "klimatyzacja Urzędu" na biurze podawczym Urzędu Miejskiego - parter budynku przy Placu Jana Pawła II 1,
2) Materiały dostępne na stronie www.bip.czechowice-dziedzice.pl
i w pokoju 306 Urzędu Miejskiego.
3. Oferta musi uwzględniać wymogi określone w specyfikacji ilościowo -rodzajowej - załącznik nr 1 do ogłoszenia.
4. Warunki wymagane od dostawców: dostawca musi posiadać
uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej , niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym oraz
znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie dostawy.

5. Kryterium wyboru oferty :
1) oferta najkorzystniejsza-cenaNaczelnik
Wydziału Organizacyjnego i Kadr


Data ogłoszenia: 14.05.2009r. Andrzej Polaczek
Opracował : D. Zuber

załączniki :
1. formularz ofertowy,
2. 2 wzór umowy,-projekt

Plik doc Formularz ofertowy
18‑05‑2009 13:22:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Umowa
15‑05‑2009 09:56:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Specyfikacja techniczna
15‑05‑2009 09:53:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Polaczek, 032 2147141 , w dniu:  15‑05‑2009 09:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  15‑05‑2009 09:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2009 09:52:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie