Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czechowice Dziedzice


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro

Nazwy zadania: 1.Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Brzeziny w Czechowicach - Dziedzicach

2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia części ul. Mazańcowickiej w Czechowicach - Dziedzicach.

3. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ul. Marzanny w Czechowicach - Dziedzicach.

4. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia skrzyżowania ul. Ks. Kunza z ul. Zarzeczną i części ul. Zarzecznej w Bronowie

5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej w Bronowie.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1. Budowa oświetlenia przy ul. Brzeziny na odcinku od drogi DK-1 do ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach .

Zadanie 2 . Dobudowa oświetlenia przy ul. Mazańcowickiej na odcinku od ul. Szuwary do ul. Przełęcznej w Czechowicach - Dziedzicach.

Zadanie 3. Budowa oświetlenia przy ul. Marzany w Czechowicach -Dziedzicach .

Zadanie 4. Budowa oświetlenia przy przy skrzyżowaniu ul. Ks. Kunza z ul. Zarzeczną i przy ul. Zarzecznej w Bronowie, od skrzyżowaniu do stacji transformatorowej.

Zadanie 4. Dobudowa oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej w Bronowie na odcinku . 250 mb od PZ w kierunku ul. Czarnoleskiej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

Projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę (zad. 1-4 ) oraz projekt bud. wykonawczy ze zgłoszeniem robót, zad. 5 przedmiar robót, kosztorys inwestorski specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : do 15 października 2009r.

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT : do 25.05.2009r. do godz. 900.

5. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :

5.1. Doświadczenie (referencje) : 2 realizacje podobnych projektów budowy oświetlenia.

5.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków: referencje lub protokoły odbioru wykonania projektów

6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ : kalkulacja własna

7. KRYTERIA OCENY OFERT: 100% cena

8. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NA ZAŁĄCZONYM DRUKU OFERTOWYM .Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )Data ogłoszenia: 15.05.2009r.

Opracował: B. Szopa
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Szopa, tel.032-2147138 , w dniu:  18‑05‑2009 09:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  18‑05‑2009 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2009 09:28:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie