Uzupełnienie szyb, poliwęglanu komorowego - dach, profili mocujących, siedzisk w przystankach na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości do 14 tys. Euro
Nazwa zadania:

Uzupełnienie szyb, poliwęglanu komorowego - dach, profili mocujących,siedzisk w przystankach na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: szklenie bezkitowe ram wiat przystankowych, dachów przystanków oraz elementów decydujących o funkcjonalności wiat bez względu na temperaturę otoczenia; transport po terenie Gminy Czechowice - Dziedzice oraz transport pionowy; zdjęcie listwy dociskowej (klipsów) lub ich dostarczenie i przeniesienie do miejsca szklenia oraz odniesienie, zawieszenie i mocowanie; założenie uszczelek na szyby; założenie podkładek pod szyby; montaż szyb (nitowanie wraz z nitami); odkręcenie pasów mocujących poliwęglan komorowy; zdjęcie uszkodzonego materiału; założenie uszczelek; założenie uszczelek paroprzepuszczalnych; montaż; przenoszenie pojedynczych szyb, poliwęglanu lub innych materiałów potrzebnych do realizacji zadania; przenoszenie i przestawienie w obrębie wiat: stołów, drabin, prowizorycznych rusztowań dla potrzeb szklarskich; demontaż uszkodzonego siedziska; montaż siedzisk; zebranie odpadów pochodzących z nie użytkowanego materiału i innych elementów nie nadających się do użytkowania wraz z zagospodarowaniem odpadów.
2. OKRES REALIZACJI : do 16.02. 2009 - 11.12.2008 r.
3. SKŁADANIE OFERT : do 29.01.2009r. do godz. 1400.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych.
4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
4.1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.3. Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami.
5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z przedmiarem oraz tabelą elementów rozliczeniowych.
Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )


Data ogłoszenia:22.01.2009r.

Opracował:
J. Moryto
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Janusz Moryto,tel.032-2147138 , w dniu:  23‑01‑2009 08:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  23‑01‑2009 08:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2009 10:49:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie