Czyszczenie rowów odwadniających na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty o wartości do 14 tys. euroNazwa zadania: Czyszczenie rowów odwadniających na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Czyszczenie rowów odwadniających na terenie Czechowic - Dziedzic oraz sołectw: Ligota, Zabrzeg, Bronów. Przewidywana długość do wyczyszczenia około 14km w ciągu roku ( około 2km w ciągu miesiąca ) Czyszczenie będzie obejmowało według potrzeb:

- drobna wycinka samosiejek ( do 5 lat )

- wykaszanie skarp z wygrabieniem

- plantowanie skarp rowów

- usuwanie zatorów

- odmulenie dna rowu z rozplantowaniem urobku

- oczyszczenie przepustów

Dokładny zakres prac oraz terminy realizacji będą ustalane na comiesięcznych wizjach w terenie na których zostaną spisane założenia do wyceny robót. Pierwsza wizja odbędzie się w dniu 28 maja 2009r. o godz. 1400 zbiórka w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach pok. 208. Następne w każdy pierwszy wtorek miesiąca w tym samym miejscu i godzinie.2. TERMIN REALIZACJI : do 30.11.2009 r. - poszczególnych robót według ustaleń na wizji.3. SKŁADANIE OFERT :

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty z uwzględnieniem założeń do wyceny wskazanych podczas wizji. Składanie ofert: do godz. 14 30 następnego dnia, na dziennik podawczy tut. Urzędzie.

Oferty mogą składać Wykonawcy jak i osoby fizyczne.4. WARUNKI WYBORU OFERTY

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 208 następnego dnia po wizji, o godz. 1500. Wybrana zostanie oferta cenowo najkorzystniejsza dla Zamawiającego za zakres zgodny z założeniami do wyceny robót na poszczególne zadanie. Dla osób fizycznych zgodnie ze złożonym oświadczeniem dla ZUS do kwoty oferowanej będą doliczone składki ZUS płacone przez Zamawiającego. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o dacie podpisania umowy nastąpi poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń ( obok wydziału IZD ) oraz telefonicznie osób których oferta została wybrana.5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: Dojazd na wizje oraz prace we własnym zakresie. Posiadanie własnego sprzętu i ubioru do wykonania wskazanych robót. Odbiór robót nastąpi w następny roboczy dzień po terminie zakończenia robót zapisanym w umowie. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej protokół odbioru robót stwierdzający jej należyte wykonanie zgodnie z zawartą umową.

Dokumenty dla Wykonawców można odebrać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )Data ogłoszenia: 21.05.2009r.

Opracował:

J.Bartoszek


Plik doc druk oferty
21‑05‑2009 15:31:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc dokumenty ZUS
21‑05‑2009 15:30:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek bartoszek tel. 0322147138 , w dniu:  21‑05‑2009 15:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  21‑05‑2009 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2009 15:31:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie