Zakup samochodu dostawczego


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę
o wartości do 14 tys. euro

zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/08 Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
informuje o zamówieniu na zakup samochodu dostawczego


1. Przedmiot zamówienia :
Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
Specyfikacja techniczna -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia .
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego nie noszącego śladów użytkowania wyprodukowanego w 2009 roku samochodu wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (CPV 34110000-1 )

1.Termin realizacji do 30 października 2009r.
2.Składanie ofert : do 10 lipca 2009r. godz. 15.00


1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty - załącznik nr 2, dołączyć wypełniony druk specyfikacji ilościowo-rodzajowej stanowiącej załącznik nr 1i aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach "Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach", na biurze podawczym Urzędu Miejskiego - parter budynku przy Placu Jana Pawła II 1,
2) Materiały dostępne na stronie www.bip.czechowice-dziedzice.pl i w pokoju 306 Urzędu Miejskiego.

3. Oferta musi uwzględniać wymogi określone w specyfikacji ilościowo -rodzajowej - załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4. Warunki wymagane od dostawców: dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej , niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie dostawy.

5. Kryterium wyboru oferty :
1) oferta najkorzystniejsza


Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data ogłoszenia:
03 lipca 2009r. Andrzej Polaczek
Opracował : D. Zuber

załączniki :
1.formularz ofertowy, (załącznik nr2)
2.wzór umowy,-projekt
3.specyfikacja (załącznik nr1)Plik doc UMOWA - projekt
06‑07‑2009 11:25:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Polaczek, tel. 0322147141 , w dniu:  06‑07‑2009 10:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  06‑07‑2009 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2009 11:26:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie