Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie Gminy Czechowice Dziedzice


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługę o wartości do 14 tys. euro

Nazwa zadania: Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wyczyszczenie studzienki ściekowej i przykanalika. Wywóz i utylizacja materiału który zanieczyszczał studzienkę i przykanalik.

2. TERMIN REALIZACJI : do 18.12.2009 r.

3. SKŁADANIE OFERT : do 05.06.2009r. do godz. 1400.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych.

4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z tabelą elementów rozliczeniowych, przy uwzględnieniu warunków określonych w założeniach do wyceny.

Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )Data ogłoszenia: 27.05.2009r.

Opracował:

J Bartoszek.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
462KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek bartoszek tel. 0322147138 , w dniu:  27‑05‑2009 14:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  27‑05‑2009 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2009 14:22:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie