Wycinka drzew w pasach drogowych i działkach gminnych w Gminie Czechowice Dziedzice


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości do 14 tys. euro

Nazwa zadania: Wycinka drzew w pasach drogowych i działkach gminnych: ul. Polna,

ul. Piotra Skargi; ul. Legionów w rejonie budynku nr 19, ul. Gajowa,

ul. Klimesza w Gminie Czechowice - Dziedzice.


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a) pas drogowy ul. Polna (rejon Gimnazjum nr 1) - ilość 13 drzew w tym:3 szt. lip o obw.: 48 cm, 50 cm, 52 cm

2 szt. modrzewi o obw.: 28 cm, 75 cm

1 szt. sosny o obw.: 57 cm

7 szt. wierzb o obw.: 2 x 10 cm, 13 cm, 2 x 15 cm, 25 cm, 32 cmb) pas drogowy ul. Piotra Skargi - ilość 2 drzewa - topole o obw.: 125 cm, 167 cm;

c) działka gminna nr 469/23 ul. legionów w rejonie budynku 19 - ilość 1 drzewo - topola o obw.: 190 cm;

d) pas drogowy ul. Gajowa - ilość 1 drzewo - lipa o obw.: 180 cm;

e) pas drogowy ul. Klimsza - ilość 3 drzewa w tym: 2 szt. dębów o obw.: 85 cm, 105 cm i 1 szt. jesiona o obw.: 111 cm2. OKRES REALIZACJI : od podpisania umowy/odbioru zlecenia do 10.06.2009 r.

3. SKŁADANIE OFERT : do 21.05.2009r. do godz. 1530.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych.

4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z przedmiarem.

Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )Data ogłoszenia: 15.05.2009r.Opracował:

J. Moryto
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  15‑05‑2009 07:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  15‑05‑2009 07:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2009 13:43:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie