Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach Dziedzicach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości do 14 tys. euroNazwa zadania (zgodnie z budżetem) : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą : "Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach".Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.Opis zakresu robót przedmiotu zamówienia:

1.Projekt budowlano-wykonawczy

  • boisko wielofunkcyjne wraz z systemem odwodnienia;
  • bieżnia lekkoatletyczna prosta, rozbieżnia oraz skocznia w dal;
  • częściowe ogrodzenia.

2.Kosztorys inwestorski.

3.Przedmiar robót z tabelą elementów rozliczeniowych.

4.Szczegółowe specyfikacje techniczne.

5.Niezbędne ekspertyzy techniczne.Termin wykonania zamówienia: do 30 sierpnia 2009r.

Termin składania ofert:do 28 maja 2009 do godz.1200/Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Cz-Dz/Warunki wymagane od projektantów:  • Gwarancja jakości wykonanej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia na okres 36 m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiającego
  • Sposób obliczenia ceny ofertowej: kalkulacja własna
  • Kryteria oceny ofert oraz sposób punktacji: 100% cena
  • Sposób rozliczenia projektanta: zgodnie z umowąOfertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.Data ogłoszenia: 20.05.2009r.Załączniki:

a/ projekt umowy

b/ druk oferty

c/ wypis z rejestru gruntów

d/ mapa zasadnicza do celów projektowych

Opracowała: M.Dziendziel

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
389KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Dziendziel, tel. /032/ 214-71-37 , w dniu:  20‑05‑2009 10:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  20‑05‑2009 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑05‑2009 10:34:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie