Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla wskazanych dróg gminnych w centrum miasta Czechowice - Dziedzice


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości do 14 tys. euro

Nazwa zadania: "Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla wskazanych dróg gminnych w centrum miasta Czechowice - Dziedzice" (wykaz ul. w załączniku nr 1)

I. Zakres zadania

1. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na poszczególnych drogach i ulicach gminnych.

2. Poddanie analizie istniejącą organizację ruchu, pod kątem wprowadzenia zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz płynność ruchu drogowego, z uwzględnieniem uwag i wniosków Zamawiającego.

3. Opracowanie na wskazanych ulicach zgodne z uwagami Zamawiającego projektów oznakowania poziomego i pionowego

4. Uzyskanie pozytywnych uzgodnień z zarządami dróg wyższej kategorii w zakresie organizacji ruchu na skrzyżowaniach oraz pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Policji i Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej.

5. Wykaz znaków pionowych, w zestawieniu: do pozostawienia bez zmian, do przestawienia, do likwidacji, projektowanych.

6. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót.

Dokumentację techniczną należy opracować w wersji drukowanej wraz z uzgodnieniami w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej.


Projekt powinien spełniać wymogi formalne wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).
II. Przedmiot zamówienia: projekt organizacji ruchu


III. Pożądany termin wykonania zamówienia:do 14 sierpnia 2009r.

IV. Termin składania ofert:do 15 czerwca 2009r.

V. zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zadania na etapyWarunki wymagane od projektantów:1. Doświadczenie (referencje): 2 podobne realizacje (opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami w Gminie powyżej 30 000 tyś mieszkańców).

2.Uprawnienia: do projektowania w zakresie drógDokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków: referencje, kserokopię protokołów odbiorów z wykonanych podobnych zadań, ksero uprawnień

Sposób obliczenia ceny ofertowej: kalkulacja własna.

Sposób rozliczenia projektanta: zgodnie z umową3.Oferte należy złożyć na załączonym druku ofertowym

Data ogłoszenia: 05.06.2009r.Załączniki:

a/ wykaz ulic - załącznik nr 1

b/ druk oferty - załącznik nr 2

c/ wykaz zadań podobnych - załącznik nr 3

d/ mapy - załącznik nr 4opracował: R Maj


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maj Rafał, tel. 32 214 71 38 , w dniu:  05‑06‑2009 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  05‑06‑2009 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2009 13:58:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie