Wymiana słupów oświetlenia ulicznego przy ulicy Piłsudskiego w Czechowicach - Dziedzicach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro

Nazwa zadania:1. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego przy ulicy Piłsudskiego w Czechowicach - Dziedzicach.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Piłsudskiego w Czechowicach -Dziedzicach.

Demontaż istniejących słupów z odwozem na magazyn do 5 km. Zabudowa 8 słupów stalowych o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego stylowego na fundamencie prefabrykowanym z podwójnymi wysięgami, jeden dla oprawy kulowej Æ400 drugi dla oprawy ulicznej 70W oraz 2 słupy stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego stylowego, zabudowane na fundamencie prefabrykowanym z pojedynczym wysięgiem dla oprawy kulowej Æ400. Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika z kostki brukowej .

2. TERMIN REALIZACJI : do 29.05.2009r.

3. SKŁADANIE OFERT : do 15.04.2009r. do godz. 1200.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych.

4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do kierowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ,

wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. ZAKRES ZADANIA: zakres zgodny z tabelą elementów rozliczeniowych.

Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )

Data ogłoszenia: 31.03.2009r

Opracowała:

B. Szopa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Szopa, tel.032-2147138 , w dniu:  31‑03‑2009 10:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  31‑03‑2009 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2009 10:28:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie