konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice, dotyczące projektu postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Czechowice-Dziedzice

28‑02‑2024 14:35:59
Dokumenty:
Plik pdf Wynik konsultacji społecznych.pdf
04‑03‑2024 14:38:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wyniki konsultacji społecznych.docx
04‑03‑2024 14:38:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx konsultacje obwody odrębne 2024.docx
28‑02‑2024 14:37:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie - Konsultacje społeczne.pdf
28‑02‑2024 14:37:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
562KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

12‑02‑2024 14:08:55
Dokumenty:
Plik docx 1_Zarządzenie nr 26_24 konsultacje społeczne wyznaczenie OZ i OR.DOCX
12‑02‑2024 14:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1_Zarządzenie nr 26_24 konsultacje społeczne wyznaczenie OZ i OR.pdf
12‑02‑2024 14:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
419KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2_Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem.docx
12‑02‑2024 14:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2_Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem.pdf
12‑02‑2024 14:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
450KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 4_Formularz konsultacyjny_OZ i OR.DOCX
12‑02‑2024 14:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5_Diagnoza delimitacyjna Cz-Dz_12.02.pdf
12‑02‑2024 14:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Diagnoza delimitacyjna Cz-Dz_12.02.docx
12‑02‑2024 14:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3_Załącznik do projektu uchwały - mapa.pdf
12‑02‑2024 14:15:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne

11‑01‑2024 15:37:53
dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I

08‑09‑2023 09:38:38
Termin konsultacji rozpoczyna sie i kończy w dniu 8 września 2023 r.
Dokumenty:
Plik pdf wynik konsultacji społecznych.pdf
11‑09‑2023 12:59:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
366KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wyniki konsultacji społecznych.docx
11‑09‑2023 12:59:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie - konsultacje społeczne.pdf
08‑09‑2023 09:41:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
821KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zarządzenie - konsultacje społeczne.docx
08‑09‑2023 09:41:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. Od węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach

17‑07‑2023 13:21:40
Konsultacje przeprowadzane są w dniach od 18 lipca do 25 lipca 2003 r.
Dokumenty:
Plik docx Raport z konsultacji społecznych OZE II.docx
02‑08‑2023 09:11:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport z konsultacji społecznych.pdf
02‑08‑2023 09:11:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc załącznik nr 1 do raportu - zestawienie uwag OZE II.doc
02‑08‑2023 09:11:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 106_23.pdf
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
293KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zarządzenie Nr 106_23.docx
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_1_Deklaracja udzialu w projekcie.doc
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zalacznik_2_Ankieta dotyczaca instalacji OZE.docx
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_3_Ośw. o niewykorzystywaniu energii.doc
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_4_Wzór wniosku o udzielenie grantu.doc
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zalacznik_5_Wzór_zapytania ofertowego.docx
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zalacznik_6_Wzór wniosku o płatność.doc
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zalacznik_7_Wzór_Umowy o powierzenie grantu.docx
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Regulamin pod Program OZE II v 1.0.doc
17‑07‑2023 13:24:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
309KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz zgłaszania opinii.doc
18‑07‑2023 07:49:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne

16‑06‑2023 12:23:24
dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

16‑06‑2023 12:27:55

dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu postanowienia nr 32/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Czechowice-Dziedzice do stanu faktycznego

28‑04‑2023 09:48:51
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 28 kwietnia 2023 r. a kończy w dniu 6 maja 2023 r.
Dokumenty:
Plik pdf Wynik konsultacji - projekt postanowienia nr 32.pdf
11‑05‑2023 09:47:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zarządzenie - konsultacje społeczne dot. projektu postanowienia nr 32.docx
28‑04‑2023 09:50:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie - konsultacje społeczne dot. projektu postanowienia nr 32 .pdf
28‑04‑2023 09:50:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczące projektu postanowienia nr 41/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Czechowice-Dziedzice na stałe obwody głosowania

28‑04‑2023 09:59:29
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 28 kwietnia 2023 r. a kończy w dniu 6 maja 2023 r.
Dokumenty:
Plik pdf Wynik konsultacji - projekt postanowienia nr 41.pdf
11‑05‑2023 09:46:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
173KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zarządzenie - konsultacje społeczne dot. projektu postanowienia nr 41.docx
28‑04‑2023 10:00:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie - konsultacje społeczne dot. projektu postanowienia nr 41.pdf
28‑04‑2023 10:00:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 107 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Burmistrz Czechowic-Dziedzice , w dniu:  19‑11‑2012 14:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  19‑11‑2012 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2024 14:39:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie