konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał zmieniających Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach

18‑09‑2020 13:20:04

Konsultacje społeczne dotyczące projektów następujących uchwał zmieniających Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach:

1/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,

2/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Konsultacje przeprowadza się w dniach od 18.09.2020 r. do 24.09.2020 r. Termin zgłaszania opinii przez zainteresowanych mieszkańców do dnia 24 września 2020 r.

Dokumenty:
Plik pdf zarządzenie wraz z projektami uchwał zmieniających.pdf
18‑09‑2020 13:21:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyniki konsultacji społecznych.pdf
29‑09‑2020 12:34:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
700KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Czechowice-Dziedzice”

11‑08‑2020 09:09:30
Konsultacje przeprowadzane są w dniach: od 11 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.
Dokumenty:
Plik docx Ogłozenie o konultacjach (003)_757418.docx
11‑08‑2020 12:54:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zarządzenie.pdf
11‑08‑2020 09:11:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
358KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.docx
11‑08‑2020 09:11:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx strategia rozwoju elektromobilności w Gminie Czechowice-Dziedzice_.docx
11‑08‑2020 09:11:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf strategia rozwoju elektromobilności w Gminie Czechowice-Dziedzice_.pdf
11‑08‑2020 09:11:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczace uchwały Rady Miejskiej w Czechowicch-Dziedzicach w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu cześci tej opłaty

06‑08‑2020 11:31:41

Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 6 sierpnia 2020 r. i kończy w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie Burmistrza wraz z projektem Uchwały Rady Miejskiej.pdf
06‑08‑2020 11:35:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
863KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyniki konsulatacj.pdf
14‑08‑2020 11:02:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje dotyczące 9 projektów uchwał Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zmian Statutów Osiedli w Czechowicach-Dziedzicach

29‑07‑2020 15:09:21
Dokumenty:
Plik pdf wynik konsultacji.pdf
11‑08‑2020 08:06:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 139-20.pdf
29‑07‑2020 15:12:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie uchwalenia zmian w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.

17‑07‑2020 13:01:01
Dokumenty:
Plik pdf Wyniki konsultacji społecznych.pdf
07‑08‑2020 11:19:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
686KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx konsultacje społeczne POŚ zarządzenie.docx
17‑07‑2020 13:03:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx projekt uchwały.docx
17‑07‑2020 13:03:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczące projektów następujących uchwał zmieniających Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach: 1/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 2/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25‑06‑2020 08:54:23
Konsultacje przeprowadza się w dniach od 25.06.2020 r. do 2.07.2020 r. Termin zgłaszania opinii przez zainteresowanych mieszkańców do dnia 2 lipca 2020 r.
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie wraz z projektami uchwał zmieniających.pdf
25‑06‑2020 08:55:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyniki konsultacji społecznych.pdf
07‑07‑2020 12:04:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
439KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia odrębnego obwodu głosowania w mieście Czechowice-Dziedzice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

09‑06‑2020 07:52:30

Komisarz Wyborczy przekazuje do konsultacji. Dzień konsultacji: 09.06.2020 r.

Dokumenty:
Plik docx 25 2020 czechowice postanowienie_komisarza_o_obwodach_odrebnych_240204.docx
09‑06‑2020 07:54:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
09‑06‑2020 09:23:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
540KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne projektu Raportu monitoringowego nr 1 Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

29‑05‑2020 09:31:04

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców i interesariuszy na temat realizacji tego programu.

Konsultacje przeprowadza się w dniach od 29 maja do 5 czerwca 2020 r.

Formy konsultacji:

1) badanie opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego zamieszczonego na stronie internetowej Gminy,

2) publikacja przedmiotu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021

09‑03‑2020 15:04:01
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 47 z 09.03.2020r..pdf
09‑03‑2020 15:07:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
556KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały.pdf
09‑03‑2020 15:07:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki konsultacji społecznych.pdf
31‑03‑2020 09:37:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 000KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczące projektów postanowień Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I

14‑02‑2020 11:59:25
Termin konsultacji  od 14.02.2020 r. do 28.02.2020 r.
Dokumenty:
Plik pdf konsultacje - wyniki.pdf
04‑03‑2020 12:12:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie konsultacje 2020.pdf
14‑02‑2020 12:02:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie w sprawie podziału gminy .pdf
14‑02‑2020 12:02:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie odrębny obwodu głosowania .pdf
14‑02‑2020 12:02:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 73 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Burmistrz Czechowic-Dziedzice , w dniu:  19‑11‑2012 14:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  19‑11‑2012 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2020 12:35:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie