konsultacje społeczne


Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

03‑09‑2021 11:56:28

Konsultacje przeprowadza się w dniach: od 3 września 2021 r. do 9 września 2021 r.

Termin zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowanych mieszkańców: do 9 września 2021 r.

Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie wraz z projektem uchwały.pdf
03‑09‑2021 12:01:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
606KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki konsultacji.pdf
14‑09‑2021 08:30:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
363KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

10‑08‑2021 13:05:54
Termin konsultacji od 10.08 2021 r. do 25.08.2021 r.
Dokumenty:
Plik pdf zarządzenie konsultacje.pdf
10‑08‑2021 13:07:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
380KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program Ochrony Środowiska.pdf
10‑08‑2021 13:07:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki konsultacji.pdf
30‑08‑2021 15:14:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu części tej opłaty

11‑03‑2021 16:55:00

Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 11 marca 2021 r. i kończy w dniu 17 marca 2021 r.

Dokumenty:
Plik pdf Wyniki konsultacji - zwolnienie z opłat 2021.pdf
22‑03‑2021 13:22:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Burmistrza - zwolnienie z opłat 2021.pdf
11‑03‑2021 16:59:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała - zwolnienie z opłat za 2021-01.pdf
11‑03‑2021 16:59:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
373KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne

12‑02‑2021 08:10:40
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

04‑02‑2021 08:11:13
w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

04‑02‑2021 08:07:21
w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020 - 2021"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

07‑12‑2020 11:34:03

Konsultacje przeprowadza się w dniach od 7 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Termin zgłaszania opinii przez zainteresowanych mieszkańców do 11 grudnia 2020 r.

Dokumenty:
Plik pdf zarządzenie wraz z projektem uchwały.pdf
07‑12‑2020 11:34:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyniki konsultacji (2).pdf
16‑12‑2020 10:33:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne dotyczące projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach: 1/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 2/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

02‑12‑2020 12:28:52

Konsultacje przeprowadza się w dniach od 2.12.2020 r. do 9.12.2020 r. Termin zgłaszania opinii przez zainteresowanych mieszkańców do dnia 9 grudnia 2020 r.

Dokumenty:
Plik pdf zarządzenie wraz z projektami uchwał.pdf
02‑12‑2020 12:29:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyniki konsultacji.pdf
14‑12‑2020 09:46:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice

13‑11‑2020 09:20:43

Konsultacje przeprowadza się w dniach od 13 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Termin zgłaszania opinii przez zainteresowanych mieszkańców do dnia 20 listopada 2020 r.

Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 206 z 12.11.2020.pdf
13‑11‑2020 09:21:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyniki konsultacji.pdf
24‑11‑2020 13:11:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
516KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Konsultacje społeczne następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach:
19‑10‑2020 14:11:02

1/ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i sposobu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

2/ w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Konsultacje przeprowadza się w dniach od 19.10.2020 r. do 26.10.2020 r. Termin zgłaszania opinii przez zainteresowanych mieszkańców do dnia 26 października 2020 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 83 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Burmistrz Czechowic-Dziedzice , w dniu:  19‑11‑2012 14:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  19‑11‑2012 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2021 08:41:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie