Nabór pracowników


Plik docx Klauzula Informacyjna
15‑06‑2018 13:10:13

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic - dane kontaktowe: 43-502 Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawła II 1, tel.: 32 214-71-10, fax: 32 214-71-52, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl, strona internetowa: www.czechowice-dziedzice.pl oraz www.bip.czechowice-dziedzice.pl;

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 214-71-53, mailowo pod adresem oid@um.czechowice-dziedzice.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;

3.    Dane osobowe kandydata zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą,
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. b RODO); na podstawie odpowiednich przepisów prawa tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji; dodatkowe dane osobowe kandydata do zatrudnienia podane przez Niego dobrowolnie (nie wymagane w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze) będą przetwarzane: dane zwykłe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane szczególnej kategorii
w oparciu o art. 9 ust 2 lit a RODO natomiast dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa
w oparciu o art. 10 RODO, na podstawie zgody udzielonej przez kandydata;

4.     Dane osobowe kandydata zebrane w procesie rekrutacyjnym  nie będą przekazywane innym podmiotom;

5.     Dane osobowe kandydata zebrane w procesie rekrutacyjnym  będą przechowywane przez okres  nie dłuższy niż do trzech miesięcy od rozstrzygnięcia rekrutacji. W przypadku nawiązania z kandydatem stosunku pracy dane osobowe zebrane
w procesie rekrutacji będą przetwarzane jako dane osobowe pracownika Urzędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach – kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6.    Kandydat, w tych przypadkach gdy do przetwarzania danych osobowych była wymagana zgoda, zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

7.    Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby , ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania;

8.    Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.    Podanie danych osobowych  zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie do  pracy w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach;

10.    Administrator w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

25‑10‑2017 08:20:59
w tym kierownicze stanowiska urzednicze w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice
Dokumenty:
Plik pdf REGULAMIN NABORU 2017.pdf
25‑10‑2017 08:24:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx REGULAMIN NABORU 2017.docx
23‑09‑2021 08:27:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZMIANY W REGULAMINIE NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
05‑06‑2018 12:38:19
w tym kierownicze stanowiska urzednicze w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Treść Zarządzenia nr 6/09 z dnia 16 stycznia 2009 r.
01‑01‑1970 01:00:00

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie Nr 160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
01‑01‑1970 01:00:00

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Czechowicach-Dziedzicach oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marek Gazda, tel 032 2147132 , w dniu:  03‑12‑2007 14:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  03‑12‑2007 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑02‑2023 12:49:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie