Wydział Spraw Obywatelskich


Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 71 59


NAZWA REJESTRU: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: art. 26 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: Udostępnione w BIP.
 

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU: Rejestr placówek wsparcia dziennego

FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: Udostępnione w BIP.

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych licencji na prowadzenie zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr stypendystów i osób nagradzanych z dziedziny kultury fizycznej oraz stypendystów z kultury i sztuki
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU: Rejestr wydanych decyzji administracyjnych na przeprowadzenie imprez masowych
FORMA: papierowa

PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych decyzji na przeprowadzenie zbiórek publicznych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych zaświadczeń (zameldowania, wymeldowania)
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych kserokopii dowodów osobistych
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr unieważnionych dowodów osobistych
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006.139.993 ze zm.
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr przekazanych kopert osobowych
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr żądanych kopert osobowych
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dni. 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU: Rejestr wyborców
FORMA: elektroniczna

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU: Rejestr wydanych nr PESEL
FORMA: papierowa

PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
193KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Karpeta, tel.(032)2147159 , w dniu:  05‑03‑2007 10:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  05‑03‑2007 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2024 16:45:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie