Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
pl. Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
III piętro, pok. 404, tel. 32 214 71 69


NAZWA REJESTRU: Rejestr wniosków i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w BIP, na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w BIP na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr postanowień o konieczności sporządzenia raportu lub odstąpienia od konieczności sporządzenia raportu
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wniosków na usunięcie drzew i krzewów
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 471)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)


NAZWA REJESTRU:

Rejestr decyzji na usunięcie drzew i krzewów
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr decyzji o wymiarze kar administracyjnych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 471.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Ewidencja zbiorników bezodpływowych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.)


 

Informacja wytworzona przez:
Bernadetta Klimek, tel.(032)2147169 , w dniu:  28‑11‑2007 12:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  28‑11‑2007 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2020 17:13:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie