Urząd Stanu Cywilnego


Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

URZĄD STANU CYWILNEGO
pl. Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
II piętro/ pok. 304, tel. 32 214 71 44
e-mail: usc@um.czechowice-dziedzice.pl


NAZWA REJESTRU: Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dn. 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: Na wniosek lub do wglądu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych decyzji dotyczących umiejscowienia zagranicznych aktów stanu cywilnego
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: rejestr wewnętrzny nie podlega udostępnieniu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-----------------------------------------------

NAZWA REJESTRU:

Rejestr decyzji dotyczących odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełnienie treści aktów oraz ich sprostowania
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: rejestr wewnętrzny nie podlega udostępnieniu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: rejestr wewnętrzny nie podlega udostępnieniu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU

: Rejestr zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: rejestr wewnętrzny nie podlega udostępnieniu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-----------------------------------------------


NAZWA REJESTRU

: Rejestr decyzji zezwalających na zawarcie małżeństwa przed upływam terminu
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: rejestr wewnętrzny nie podlega udostępnieniu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

---------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr decyzji dotyczących zmiany imienia lub nazwiska
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: rejestr wewnętrzny nie podlega udostępnieniu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------


NAZWA REJESTRU

: Rejestr wyroków sądów orzekających rozwód, separację
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: rejestr wewnętrzny nie podlega udostępnieniu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych odpisów z ksiąg stanu cywilnego
FORMA: papierowa

PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: rejestr wewnętrzny nie podlega udostępnieniu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

Informacja wytworzona przez:
Anna Mojżyszek, tel. 32 214-71-44 , w dniu:  05‑02‑2013 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  05‑02‑2013 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2022 12:39:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie