Numery telefonów wydziałów i biur


Sekretariat

32 214-71-32
32 214-71-64
32 214-71-52 (fax)

-------------------------------------------
Wydział Spraw Obywatelskich
32 2147159 (naczelnik)
32 214-71-58 (działalność gospodarcza/ stypendia i nagrody burmistrza))
32 214-71-60 (organizacje pozarządowe)
32 214-71-90 (organizacje pozarządowe)
32 214-71-56 (dowody osobiste)
32 214-71-62 (ewidencja ludności)

-------------------------------------------

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami

32 214-71-40 (naczelnik)
32 214-71-37 (inwestycje)
32 214-71-38 (utrzymanie dróg)
32 214-71-39 (utrzymanie dróg)
32 214-71-42 (inwestycje, oświetlenie)

-------------------------------------------

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

32 214-71-30 (geodeta miasta)
32 214-71-28 (rozgraniczenie nieruchomości/numeracja porządkowa/podziały i sprzedaż nieruchomości)
32 214-71-29 (dzierżawa gruntów,wieczyste użytkowanie, komunalizacja nieruchomości)
32 214-71-48 (ewidencja gruntów i budynków)
32 214-71-49 (mapy, wyrysy)
32 214-71-50 (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
32 214-71-27 (zasób geodezyjny, mapy numeryczne)


-------------------------------------------

Wydział Urbanistyki i Architektury

32 214-71-26 (naczelnik)
32 214-71-33 (zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy)
32 214-71-34 (wypisy, wyrysy, uprawomocnienie decyzji)

-------------------------------------------

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

32 214-71-69 (naczelnik)
32 214-71-00 (decyzje środowiskowe, pozwolenia na wycinkę drzew)

-------------------------------------------

Wydział Świadczeń Społecznych

32 214-71-05 (naczelnik)
32 214-71-11 (dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne, opieka zdrowotna)
32 214-71-12 (16) (świadczenia rodzinne, program 500+)
32 214-71-06 (fundusz alimentacyjny)

-------------------------------------------

Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

32 214-71-54 (naczelnik)
32 214-71-65
32 214-71-66 (fax)

-------------------------------------------

Wydział Księgowości

32 214-71-03 (naczelnik)
32 214-71-02
32 214-71-21 (podatek od środków transportowych, egzekucja  należności podatkowych
32 214-71-22
32 214-71-23 (kasa, opłata od posiadania psa)
32 214-71-24 (PKZP)

-------------------------------------------

Wydział Finansowo-Budżetowy

32 214-71-13 (naczelnik)
32 214-71-18 (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny)
32 214-71-17

-------------------------------------------

Wydział Zamówień Publicznych

32 214 71 73 (naczelnik)
32 214 71 14

--------------------------------------------
Wydział Organizacyjny i Kadr
32 214-71-41 (naczelnik)
32 214-71-47 (kadry)
32 214-71-74 (szkolenia, zaopatrzenie)
32 214-71-96 (pełnomocnictwa, archiwum)


-------------------------------------------
Wydział Informatyki

32 214-71-91 (naczelnik)
32 214-71-01
32 214-71-81

-------------------------------------------

Wydział Strategii i Rozwoju

32 475 70 01 (naczelnik)
32 475 70 01 (strategia, pozyskiwanie środków unijnych)
-------------------------------------------

Wydział Promocji


32 214-71-89 (naczelnik)
32 214-71-93 (promocja, organizacja imprez sportowych i kulturalnych)
32 214-71-46 (komunikacja społeczna)


-------------------------------

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
32 214 71 77 (naczelnik)
32 214 71 61 (zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych)


--------------------------------

Biuro Prawne
32 214-71-57

--------------------------------------------

Biuro Rady Miejskiej

32 214-71-51 (kierownik)
32 214-71-36

-------------------------------------------

Biuro Transportu Publicznego

32 214 71 95 (kierownik)

-------------------------------------------

Biuro Audytu i Kontroli

32 214-71-83 (audytor)

-------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

32 214 71 44 (kierownik)

-------------------------------------------

Stanowisko służby BHP

32 214 71 95


----------------------------------------
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Ochrony Danych Osobowych

32 214-71-53 (kierownik)
32 214-71-67

-------------------------------------------

Biuro ds. Gospodarki Odpadami

32 214 -71-75 (kierownik)
32 214-71-84 (gospodarka odpadami)

-------------------------------------------

Centrum Edukacji Ekologicznej

32 214-71-96 (kierownik)
32 214-71-96 (Biuletyn Samorządowy redakcja)

 

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  13‑11‑2012 13:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  13‑11‑2012 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2019 14:52:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie