Numery telefonów wydziałów i biur


Sekretariat

32 214-71-32
32 214-71-64
32 214-71-52 (fax)

-------------------------------------------
Wydział Spraw Obywatelskich
32 2147159 (naczelnik)
32 214-71-58 (działalność gospodarcza/ stypendia i nagrody burmistrza)
32 214-71-60 (organizacje pozarządowe, karta dużej rodziny)
32 214-71-56 (dowody osobiste)
32 214-71-62 (ewidencja ludności)

-------------------------------------------

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami

32 214-71-40 (naczelnik)
32 214-71-37 (inwestycje)
32 214-71-38 (utrzymanie dróg)
32 214-71-39 (inwestycje, kanalizacja)
32 214-71-42 (oświetlenie, zajecie pasa drogowego )

-------------------------------------------

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

32 214-71-30 (geodeta miasta)
32 214-71-28 (rozgraniczenie nieruchomości/numeracja porządkowa/podziały i sprzedaż nieruchomości)
32 214-71-29 (dzierżawa gruntów,wieczyste użytkowanie, komunalizacja nieruchomości)
32 214-71-48 (ewidencja gruntów i budynków)
32 214-71-49 (mapy, wyrysy, zgłoszenia robót geodezyjnych, ZUD)
32 214-71-50 (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, weryfikacja operatów)
32 214-71-27 ( weryfikacja operatów, zasób geodezyjny, mapy numeryczne)


-------------------------------------------

Wydział Urbanistyki i Architektury

32 214-71-26 (naczelnik)
32 214-71-33 (zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy)
32 214-71-34 (wypisy, wyrysy, uprawomocnienie decyzji, zaświadczenia)
32 214-71-55 (warunki zabudowy, planowanie przestrzenne)

-------------------------------------------

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

32 214-71-69 (naczelnik)
32 214-71-00 (decyzje środowiskowe, progrm ochrony  zwierząt)
32 214-71-04 (gospodarka wodno-sciekowa, kanalizacja)
32 214-71-09 (wycinka drzew, program ograniczenia niskiej emisji)

-------------------------------------------

Wydział Świadczeń Społecznych

32 214-71-05 (naczelnik)
32 214-71-11 (dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne, opieka zdrowotna)
32 214-71-12 (16) (świadczenia rodzinne, program 500+)
32 214-71-06 (fundusz alimentacyjny)

-------------------------------------------

Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

32 214-71-54 (naczelnik)
32 214-71-65
32 214-71-66 (fax)

-------------------------------------------

Wydział Księgowości

32 214-71-03 (naczelnik)
32 214-71-02 (płace)
32 214-71-21 (podatki)
32 214-71-22 (podatek VAT, wieczyst użytkowanie, dzierżawa)
32 214-71-23 (kasa)
32 214-71-24 (dzierżawa, użytkowanie wieczyste)

-------------------------------------------

Wydział Finansowo-Budżetowy

32 214-71-13 (naczelnik)
32 214-71-18 (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny)
32 214-71-17 ( budżet gminy)

-------------------------------------------

Wydział Zamówień Publicznych

32 214 71 73 (naczelnik)
32 214 71 14

--------------------------------------------
Wydział Organizacyjny i Kadr
32 214-71-41 (naczelnik)
32 214-71-47 (kadry)
32 214-71-74 (szkolenia, zaopatrzenie)
32 214-71-96 (kadry, archiwum)


-------------------------------------------
Wydział Informatyki

32 214-71-91 (naczelnik)
32 214-71-01
32 214-71-81

-------------------------------------------

Wydział Strategii i Rozwoju

32 475 70 01 (naczelnik)
32 475 70 01 (strategia, pozyskiwanie środków unijnych, gospodarka energetyczna gminy)
-------------------------------------------

Wydział Promocji


32 214-71-89 (naczelnik)
32 214-71-93 ( organizacja imprez sportowych i kulturalnych)
32 214-71-46 (komunikacja społeczna)
32 214-71-72 (promocja)


-------------------------------

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
32 214 71 77 (kierownik)
32 214 71 61 (zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych)


--------------------------------

Biuro Prawne
32 214-71-57
32 214-71-88

--------------------------------------------

Biuro Rady Miejskiej

32 214-71-51 (kierownik)
32 214-71-36

-------------------------------------------

Biuro Transportu Publicznego

32 214 71 95 (kierownik)

-------------------------------------------

Biuro Audytu i Kontroli

32 214-71-83 (audytor)

-------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

32 214 71 44 (kierownik)
32 214 71 44 ( akty stanu cywilnego)

-------------------------------------------

Stanowisko służby BHP

32 214 71 95


----------------------------------------
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Ochrony Danych Osobowych

32 214-71-53 (kierownik)
32 214-71-67

-------------------------------------------

Biuro ds. Gospodarki Odpadami

32 214 -71-90 (kierownik)
32 214-71-84 (płatności)
32 214-71-75 (gospodarka odpadami)

-------------------------------------------

Centrum Edukacji Ekologicznej

32 450 74 84 (kierownik)
 

-------------------------------------------

Biuro ds. Oświaty
32  214-48-68 (kierownik)

 

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  13‑11‑2012 13:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  13‑11‑2012 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2020 12:56:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie