Archiwum Zakładowe


Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach ma status archiwum zakładowego i służy potrzebom jednostki dla której zostało utworzone. Archiwum Zakładowe gromadzi materiały archiwalne kat. "A" i dokumentację niearchiwalną kat. "B".

Wydział odpowiedzialny: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoby do kontaktu: Natalia Skotniczny - archiwista, tel. 32 214 71 96


Zadania archiwum zakładowego:
gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej w jednostce;
1) prowadzenie ewidencji przechowywanej dokumentacji;
2) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której termin przechowywania upłynął i przekazywanie jej na makulaturę lub zniszczenie;
3) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
4) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie archiwizowania i przekazywania dokumentacji;
5) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Miejsce przechowywania materiałów archiwalnych kategorii A:
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 43
Tel. 33 488-50-95
e-mail apbielsko@katowice.ap.gov.pl

Udostępnianie akt:
Udostępnienie dokumentacji następuje po uprzednim złożeniu wniosku wg załączonego wzoru. Wnioski składane w innej formie również będą rozpatrywane.

1. Udostępnianie akt odbywa się dla celów służbowych oraz dla celów naukowo - badawczych. Korzystanie z akt w celach naukowo - badawczych odbywa się na miejscu tj. w Archiwum przy Placu Jana Pawła II 1, za pisemną zgodą burmistrza, po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie akt, wg załączonego wzoru. Wnioski składane w innej formie również będą rozpatrywane.

2. Udostępnianie dokumentacji osobowej i płacowej:
1) byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach odbywa się na wniosek tychże pracowników, tej dokumentacji sporządza się zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu bądź urzędowo potwierdzone kserokopie;
2) byłych pracowników zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czechowicach-Dziedzicach, z tej dokumentacji sporządza się wyłącznie urzędowo potwierdzone kserokopie.

3. Udostępnianie archiwalnej dokumentacji medycznej: Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 2 kwietnia 2002 r. PS.IV.8011/261/02 Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach został wyznaczony do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej pacjentów zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czechowicach-Dziedzicach. z tej dokumentacji sporządza się wyłącznie urzędowo potwierdzone kserokopie. Urząd Miejski jest w posiadaniu dokumentacji medycznej z lat 1983-2001.
Udostępnienie  następuje po uprzednim złożeniu wniosku przez osoby uprawnione (pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, upoważnioną przez niego osobę oraz inne uprawnione organy) - wg załączonego wzoru. Wnioski składane w innej formie również będą rozpatrywane. 

Plik docx druk wniosku
07‑11‑2012 10:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  07‑11‑2012 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  07‑11‑2012 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2022 12:41:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie