Nabór pracowników


REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

25‑10‑2017 08:20:59
w tym kierownicze stanowiska urzednicze w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice
Dokumenty:
Plik pdf REGULAMIN NABORU 2017.pdf
25‑10‑2017 08:24:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx REGULAMIN NABORU 2017.docx
23‑09‑2021 08:27:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZMIANY W REGULAMINIE NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
05‑06‑2018 12:38:19
w tym kierownicze stanowiska urzednicze w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Klauzula Informacyjna
15‑06‑2018 13:10:13

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w ramach procesu rekrutacji  jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą  w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 21 47 153;

3. Dane osobowe  kandydatów będą   przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji  na podstawie odpowiednich przepisów prawa tj. Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,  prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie wyrażonej zgody kandydata biorącego udział w procesie  rekrutacji.

4. Dane osobowe  zebrane w procesie rekrutacyjnym  nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Dane osobowe  zebrane w procesie rekrutacyjnym  będą przechowywane przez okres  nie dłuższy niż do trzech miesięcy od rozstrzygnięcia rekrutacji. W przypadku nawiązania z kandydatem stosunku pracy dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji  będą przetwarzane jako dane osobowe pracownika Urzędu Miejskiego  w Czechowicach-Dziedzicach, kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

6.Osoba, której dane dotyczą,  i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

7.Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby , ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych;

8.Osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.Podanie danych osobowych  zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie do  pracy w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

10.Administrator w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marek Gazda, tel 032 2147132 , w dniu:  03‑12‑2007 14:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  03‑12‑2007 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2021 08:27:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie