Transport drogowy taksówką


Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 1
tel. 32 214 71 58

PROCEDURA KONTROLI TAKSÓWEK

Procedura kontroli taksówek znajduje się w pliku do pobrania "Procedura kontroli taksówek" (na dole strony)

 

Podstawa prawna:

•    ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).

 •    rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).

•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)

•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255).

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

• wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

• wniosek o zmianę licencji/wypisu na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

• zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Załączniki do wniosku:

 •  oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – załącznik nr 1 – do pobrania,

 •  zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

 •  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

- orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

-  orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

-  prawo jazdy (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),

•  wykaz kierowców – załącznik nr 2 – do pobrania,

•  wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem) – załącznik nr 3 do - pobrania,

•  kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI,

•  dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji,

•  pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Forma załatwienia

Licencja wydawana jest w formie decyzji administracyjnej.

 

       Opłaty:
       Wydanie nowej licencji

Okres ważności

licencji

Wysokość

opłaty

Za każdy wypis
z licencji

(11% opłaty jak za licencję)

od 2 lat do 15 lat

200 zł

22 zł

powyżej 15 lat do 30 lat

250 zł

27,50 zł

powyżej 30 lat do 50 lat

300 zł

33 zł

Zgłoszenie nowego pojazdu

Okres ważności

licencji

Za każdy wypis z licencji
(11% opłaty jak za licencję)

od 2 lat do 15 lat

22 zł

powyżej 15 lat do 30 lat

27,50 zł

powyżej 30 lat do 50 lat

33 zł

       Zmiana danych zawartych w wypisie z licencji

        (np. zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu bez zmiany pojazdu)

Okres ważności

licencji

Za każdy wypis z licencji
(1% opłaty jak za licencję)

od 2 lat do 15 lat

2 zł

powyżej 15 lat do 30 lat

2,50 zł

powyżej 30 lat do 50 lat

3 zł

       Zmiana danych zawartych w licencji i w wypisie z licencji

       (np. zmiana adresu przedsiębiorcy, zmiana nazwy przedsiębiorcy)

Okres ważności licencji

Wysokość opłaty (10 % opłaty jak za licencję)

Za każdy wypisz licencji
(5% opłaty jak za licencję)

od 2 lat do 15 lat

20 zł

10 zł

powyżej 15 lat do 30 lat

25 zł

12,50 zł

powyżej 30 lat do 50 lat

30 zł

15 zł

Wydanie wtórnika licencji

Okres ważności licencji

Wysokość opłaty w przypadku jej utraty na skutek okoliczności
niezależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 10 %

Wysokość opłaty w przypadku utraty na skutek okoliczności
zależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 25 %

od 2 lat do 15 lat

20 zł

50 zł

powyżej 15 lat do 30 lat

25 zł

62,50 zł

powyżej 30 lat do 50 lat

30 zł

75 zł

       Wydanie wtórnika wypisu

Okres ważności

licencji

Za każdy wtórnik wypisu
z licencji (1% opłaty jak za licencję)

od 2 lat do 15 lat

2 zł

powyżej 15 lat do 30 lat

2,50 zł

powyżej 30 lat do 50 lat

3 zł

 

opłata administracyjna jest wnoszona przed odbiorem licencji.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu

Numer Rachunku Bankowego:
Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
68 10201390 0000 68 02 0024 9680

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Procedura odwoławcza:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Druki do pobrania

27‑02‑2020 09:51:32
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o wydanie licencji._1215824.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Oświadczenie-wymóg dobrej reputacji zał. 1_1215821.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wykaz kierowców - załącznik nr 2_1215828.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wykaz pojazdów samochodowych - załącznik nr 3_1215827.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o weryfikacje_1215822.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji 2.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wniosek o wydanie wtórnika z licencji.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wniosek o zmianę licencji, wypisu.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx zawiadomienie o zawieszeniu transportu drogowego-taxi_1215829.docx
11‑03‑2024 13:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Naczelnik Wydziału SO Barbara Kłoda, tel. 32 214 71 59 , w dniu:  09‑01‑2014 13:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  09‑01‑2014 13:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2024 11:55:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie