Działalność gospodarcza


Sprawą merytorycznie zajmuje się:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ks. J.N. Barabasza 1
pok. nr 1
tel. 32 214 71 58


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Złożenie wniosku:

​Jeśli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą wniosek CEiDG-1 możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi zarejestruj działalność gospodarczą na portalu https://www.biznes.gov.pl/pl
 • drogą pocztową, listem poleconym na adres:
  Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. Jana Pawła II 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice
        UWAGA! Podpis pod wnioskiem musi być potwierdzony notarialnie.
 • Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Ks. J.N. Barabasza 1 pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu

UWAGA! Przy składaniu wniosku musisz przedstawić do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Opłaty:

Złożenie wniosku jest bezpłatne

 1. Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika dołącz opłatę skarbową w wys. 17 zł (nie dotyczy pełnomocnika wpisanego do CEIDG).
 2. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Opłatę za pełnomocnictwo w wymaganej wysokości należy wpłacić:

 • na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz wpisać, że jest to opłata za pełnomocnictwo (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku),
 • bezpośrednio w kasie urzędu: pl. Jana Pawła II 1, parter budynku, pok. 111, w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30. 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.30
piątek 7.30 - 13.30

 

Załączniki:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;

 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS (dotyczy osób posiadających już nr NIP).

Aktualne formularze i instrukcje oraz porady i informacje znajdziesz na tej stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

 

WAŻNE:

Wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem o nadanie numeru NIP REGON (jeżeli ich nie posiadaliście) oraz zgłoszeniem płatnika składek w rozumieniu przepisów o ZUS lub KRUS. (art. 12 z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem z systemu teleinformatycznego CEIDG (art. 46 ust. 1 z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  

 

Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl

----------------------------------------------------------------------------

Ewidencja działalności gospodarczej przed 2012 r.

Dla działalności gospodarczej prowadzonej do końca 2011 roku wydaje się potwierdzenia aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na wniosek przedsiębiorcy.

 

Opłaty:
- 5,00 zł za potwierdzenie zgodności każdej strony.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Szwed , w dniu:  19‑03‑2004 13:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: shodur@volvox.pl tel.:0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  19‑03‑2004 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2022 13:20:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie