Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


UWAGA !

Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U z 2017, poz. 1428) wszedł w życie szereg zmian w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016, poz. 157 z późn. zm.).

Wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych – o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https:// empatia.mpips.gov.pl)

Wraz z wnioskiem, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty. Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z Uchwałą nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi - 100,00 zł
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem, lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała

Nr 68 1020 13 90 0000 6802 0024 9680


Kasa Urzędu Miejskiego:

pl. Jana Pawła II 1

parter budynku pok. 111

poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30

czwartek: 7.30-17.30

piątek: 7.30-13.30

Burmistrz Czechowic-Dziedzic dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Kłoda, tel. 32 2147159 , w dniu:  16‑11‑2012 09:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  16‑11‑2012 09:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2018 14:20:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie