Opinia w sprawie zgodności wstepnego projektu podziału nieruchomości z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Urbanistyki i Architektury,
pl. Jana Pawła II 2
43-502 Czechowice-Dziedzice,
tel. 32 2147126

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami


Wymagane dokumenty:

  • aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów,
  • wstępny projekt podziału, opracowany na kopii mapy zasadniczej - po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania i Urzędu (min. 3 egzemplarze),
  • w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego - wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych),
  • w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi lub mniejszej niż 3 m w przypadku ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych oraz projektowana granica przebiegają bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że wnioskowany podział jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).
Termin załatwienia sprawy:

bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Opłaty:
brak opłat

Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Opłata skarbowa:
brak
 

Plik doc wniosek
13‑06‑2012 10:37:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kaczor , 32 2147126 , w dniu:  13‑06‑2012 10:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  13‑06‑2012 10:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2022 11:32:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie