Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Urbanistyki i Architektury,
pl. Jana Pawła II 2
43-502 Czechowice-Dziedzice,
tel. 32 2147133

 

Jakie dokumenty:
Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
1. w koniecznych przypadkach- jeden egzemplarz wyrysu z ewidencji gruntów (opracowany przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu)- aktualny
Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

Opłaty skarbowe:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a (wg stawki opłaty określonej w załączniku- cześć I ust. 51) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej :
1) od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
b) nie więcej niż - 200 zł
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.

* z w/w opłaty zwolnione są podmioty określone w art. 7 oraz czynności urzędowe określone w art. 2 w/w ustawy- w tym sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  11‑06‑2007 08:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  11‑06‑2007 08:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2022 11:31:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie