Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy lub z przepisami odrębnymi


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury,
pl. Jana Pawła II 2
43-502 Czechowice-Dziedzice,
tel. 32 2147133

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:

  • aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny lub skrócony wypis hipoteczny),
  • aktualny wypis z rejestru gruntów,
  • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
  • wstępny projekt podziału, opracowany na kopii mapy zasadniczej - po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania i Urzędu (min. 3 egzemplarze)
  • w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego - wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych),
  • w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi lub mniejszej niż 3 mw przypadku ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych oraz projektowana granica przebiegają bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że wnioskowany podział jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)
 

Termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów

Opłaty: brak opłat

Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Opłata skarbowa: brak
 

Plik doc Wniosek
12‑06‑2012 14:42:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kaczor, 32 2147126 , w dniu:  12‑06‑2012 14:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  12‑06‑2012 14:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2022 11:32:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie