Wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Urbanistyki i Architektury,
pl. Jana Pawła II 2
43-502 Czechowice-Dziedzice,
tel. 32 2147133

 

Jakie dokumenty:
Wniosek o sporządzenie/ zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
1. jeden egzemplarz wyrysu z ewidencji gruntów oraz mapa topograficzna w skali 1:10 000 (opracowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu)
2. Wypis z rejestru gruntów- aktualny
3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców /jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/

Podstawa prawna:
Art. 14 , art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

Opłaty skarbowe:
Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:
W trakcie przeprowadzania procedury sporządzania planu miejscowego- na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu- przewidziana jest możliwość złożenia (przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) uwag dotyczących jego ustaleń.

Uwagi:
Odpowiedź na wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy potwierdzenia rejestracji wniosku, a nie rozstrzygnięcia merytorycznego, które nastąpi w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Naczelnik Wydziału UA - Małgorzata Kaczor l, tel 32 2147126 , w dniu:  21‑01‑2004 13:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  21‑01‑2004 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2022 11:30:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie