Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

Odpowiedzialny merytorycznie:

Biuro ds. Gospodarki Odpadami 
u. ks. J. N. Barabasza 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 71 75; 32 214 71 84; 32 214 71 90

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm. ).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).
 
Uchwała nr XLI/471/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W gminie Czechowice-Dziedzice  ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości oraz stawki opłaty.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
od dnia 1 października 2021 r. wynosi:

- 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w przypadku selektywnego zbierania odpadów,
 

Ponadto jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie obciążony stawką opłaty podwyższonej w wysokości 90,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w:

Kasie Urzędu Miejskiego:
Pl. Jana Pawła II 1
parter budynku
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-17.30
piątek: 7.30-13.30

lub dokonuje się wpłaty na indywidualne konto wskazane w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez osobnego wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
1) za styczeń i luty do 20 lutego danego roku,
2) za marzec i kwiecień do 20 kwietnia danego roku,
3) za maj i czerwiec do 20 czerwca danego roku,
4) za lipiec i sierpień do 20 sierpnia danego roku,
5) za wrzesień i październik do 20 października danego roku,
6) za listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku.
 
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest okres dwumiesięczny.

Informacja wytworzona przez:
Kierownik Biura - Iwona Szuler , w dniu:  06‑02‑2020 13:45:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  06‑02‑2020 13:45:53
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2021 08:28:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive