Opłata za umieszczenie reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiacych własnośc Gminy Czechowice-Dziedzice


Odpowiedzialny merytorycznie:

Wydział Urbanistyki i Architektury
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 214-71-26

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XL/362/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice
oraz
Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice

Opłaty:
Minimalne miesięczne opłaty (wartość netto) za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, wynoszą 15,00 zł za każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni.
Dla reklam umieszczonych na okres krótszy niż 1 miesiąc obowiązuje opłata miesięczna.
Dla reklam umieszczonych na okres co najmniej 1 roku stosuje się ulgę w wysokości 20%.

Zasady umieszczenia reklam określa uchwała Rady Miejskiej

Opłatę za umieszczanie reklam na wiatach przystankowych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice pobiera się w:

Kasie Urzędu Miejskiego:
pl. Jana Pawła II 1
parter budynku pok. 111
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-17.30
piątek: 7.30-13.30

lub dokonuje się wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wskazane w zawartej umowie:

Rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
Nr 68 1020 13 90 0000 6802 0024 9680
 

Informacja wytworzona przez:
Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 322147126 , w dniu:  19‑11‑2013 12:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2020 12:19:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive