Wykonanie mijanki w ciągu ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro
Nazwa zadania: Wykonanie mijanki w ciągu ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przykrycie rowu na długości 45m rurami "WIPRO" o średnicy 600mm.Wykonanie 3 studni rewizyjnych: jedna o średnicy 1000mm i dwóch o średnicy 600mm. Zasypanie wykopów
i wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.
CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe.
2. TERMIN REALIZACJI : do 15.11.2008 r.
3. SKŁADANIE OFERT : do 17.10.2008r. do godz. 1400.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych.
4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z tabelą elementów rozliczeniowych, przy uwzględnieniu warunków określonych w założeniach do wyceny.
Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )

Data ogłoszenia: 9.10.2008 r.
Opracował:
J.Bartoszek
Zastępca Burmistrza
Stanisław Czyż
( PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO )


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls KOSZTORYS OFERTOWY
09‑10‑2008 15:20:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Bartoszek tel. 0322147138 , w dniu:  09‑10‑2008 15:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  09‑10‑2008 15:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2008 15:16:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie