Remont chodnika z wykonaniem zatoki postojowej przy ul. Sobieskiego w Czechowicach - Dziedzicach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro
Nazwa zadania: Remont chodnika z wykonaniem zatoki postojowej przy ul. Sobieskiego w Czechowicach - Dziedzicach

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Rozbiórka istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6cm wraz z rozbiórką obustronnych obrzeży, rozbiórka krawężnika drogowego. Wywóz i utylizacja gruzu. Profilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy chodnika. Korytowanie oraz wykonanie podbudów pod zatokę postojową. Zabudowa nowych krawężników drogowych - najazdowych na ławie betonowej z oporem, obrzeży 30x8 na ławie betonowej - obramowanie zatoki postojowej. Zabudowa obrzeży betonowych 20x6 na ławie betonowej - wzdłuż chodnika. Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o grub. 6cm, a nawierzchni zatoki z betonowej kostki brukowej o grub. 8cm.
CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe.
2. TERMIN REALIZACJI : do 31.10.2008 r.
3. SKŁADANIE OFERT : do 03.10.2008r. do godz. 1400.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych.
4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z tabelą elementów rozliczeniowych, przy uwzględnieniu warunków określonych w założeniach do wyceny.
Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )

Data ogłoszenia: ......................................
Opracował:
R.Rus
(PODPIS
ZAMAWIAJĄCEGO )

Plik xls KOSZTORYS OFERTOWY
26‑09‑2008 15:00:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Renata Rus, tel 032 214-71-39 , w dniu:  26‑09‑2008 14:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  26‑09‑2008 14:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2008 14:54:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie