Remont chodnika przy ul. Hutnicza i ul. Kochanowskiego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro
Nazwa zadania: Remont chodnika przy ul. Hutnicza i ul. Kochanowskiego.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rozbiórka istniejącego chodnika z płyt chodnikowych betonowych wraz z rozbiórką krawężników i obrzeży. Wywóz i utylizacja gruzu. Częściowe wykonanie koryta z utylizacją urobku. Profilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym warstwą o grubości od 6cm do 8cm. Zabudowa nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, na wjazdach - krawężników najazdowych. Zabudowa obrzeży betonowych na ławie betonowej bez oporu. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 6cm i 8cm.
CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe.
2. TERMIN REALIZACJI : do 28.11.2008 r.
3. SKŁADANIE OFERT : do 31.10.2008r. do godz. 1400.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych.
4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z tabelą elementów rozliczeniowych, przy uwzględnieniu warunków określonych w założeniach do wyceny.
Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )

Data ogłoszenia: 24.10.2008 r.
Opracował:
J. Bartoszek
Zastępca Burmistrza
Stanisław Czyż
(

Plik xls Kosztorys ofertowy
27‑10‑2008 08:23:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Renata Rus, tel 032 214-71-39 , w dniu:  27‑10‑2008 07:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  27‑10‑2008 07:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2008 07:59:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie