Deklaracja i pełnomocnictwo


Odpowiedzialny merytorycznie:

Biuro ds. Gospodarki Odpadami 
u. ks. J. N. Barabasza 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 71 75; 32 214 71 84; 32 214 71 90

 

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wykaże liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku gdy zmianie ulegnie liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, jej właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje składają: właściciele, zarządy nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej nie muszą składać deklaracji w ich imieniu zrobi to zarządca.

Sposób obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami:

liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość x stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi = opłata np. 4 osoby zamieszkujące nieruchomość x 19,00 zł = 76,00 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Czechowic-Dziedzic określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

***

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.

Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu bądź na rachunek bankowy PKO BP S.A. nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680.

Zwolnienie od opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu.

Załączniki:

    druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej
    druk odwołania lub zmiany pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji w formie papierowej

 

 

Druki do pobrania

01‑04‑2020 13:29:56
Dokumenty:
Plik pdf Deklaracja.pdf
01‑04‑2020 13:30:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
638KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Deklaracja_do_wypelnienia.doc
01‑04‑2020 13:30:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odwolanie_zmiana_pelnomocnictwa.pdf
01‑04‑2020 13:30:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pelnomocnictwo.pdf
01‑04‑2020 13:30:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kierownik Biura - Iwona Szuler 32 214 71 90 , w dniu:  01‑04‑2020 13:28:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑04‑2020 13:28:03
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2020 13:39:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive