Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Odpowiedzialny merytorycznie:

Wydział ds. Gospodarki Odpadami
ul. ks. J.N. Barabasza 1
43-502 czechowice-Dziedzice

tel. 32 214-71-90

e-mail: i.szuler@um.czechowice-dziedzice.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 20120r. poz. 1439 ).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
 
Uchwała nr XXXI/369/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W gminie Czechowice-Dziedzice  ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości oraz stawki opłaty.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi:

- 25,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w przypadku selektywnego zbierania odpadów,
 

Ponadto jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie obciążony stawką opłaty podwyższonej w wysokości 76,50 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w:

Kasie Urzędu Miejskiego:
Pl. Jana Pawła II 1
parter budynku
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-17.30
piątek: 7.30-13.30

lub dokonuje się wpłaty na indywidualne konto wskazane w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez osobnego wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
1) za styczeń i luty do 20 lutego danego roku,
2) za marzec i kwiecień do 20 kwietnia danego roku,
3) za maj i czerwiec do 20 czerwca danego roku,
4) za lipiec i sierpień do 20 sierpnia danego roku,
5) za wrzesień i październik do 20 października danego roku,
6) za listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku.
 
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest okres dwumiesięczny.

 

Informacja wytworzona przez:
Kierownik Biura - Iwona Szuler , w dniu:  06‑02‑2020 14:00:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  06‑02‑2020 14:00:03
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2020 15:05:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive