Zaświadczenie dotyczące określenia przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Urbanistyki i Architektury,
pl. Jana Pawła II 2
43-502 Czechowice-Dziedzice,
tel. 32 2147133

 

Jakie dokumenty:
Wniosek o zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
1. mapa topograficzna w skali 1:10 000 z oznaczonymi działkami ujętymi we wniosku (opracowana przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu), w razie konieczności dodatkowo jeden egzemplarz wyrysu z ewidencji gruntów (opracowanego przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu)- aktualne
Podstawa prawna:
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni

Opłaty skarbowe:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b (wg stawki opłaty określonej w załączniku- cześć II ust. 21) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.783) - 17 zł *
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.

* z w/w opłaty zwolnione są podmioty określone w art. 7 oraz czynności urzędowe określone w art. 2 w/w ustawy- w tym sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym, a także przypadki określone w kolumnie 4 załącznika- cześć II ust. 21

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury
 

Plik doc DRUK WNIOSKU
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kaczor, tel 32 2147126 , w dniu:  18‑08‑2008 14:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2020 15:11:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive