Turystyka


Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych


Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187) osoba świadcząca usługi hotelarskie przed podjęciem działalności obowiązana jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Czechowic Dziedzic - zgodnie z art. 39 ww. ustawy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Wymagane od wnioskodawcy dokumenty i załączniki:
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Do wniosku należy dołączyć:
- opis obiektu,
- deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
- kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
- kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty:

  • Wpis do ewidencji nie podlega opłatom.
  • Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - 17 zł wnoszona do kasy Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w PKO Bank Polski S. A. oddział Bielsko-Biała nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680

Miejsce i załatwienia sprawy:

Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 3/3
tel. 32- 214-71-93

Informacje na temat trybu odwoławczego
Nie dotyczy.

Uwagi:
1. Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Czechowic-Dziedzic. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

2. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji o następujących zmianach:
− zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
− uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
− zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
− zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
− zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

3. Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:
1. przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich,
2. przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,
3. przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie,
4. obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami,
5. przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.

4. Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzegania wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Załączniki:

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Janik, tel 32 2147193 , w dniu:  15‑07‑2011 12:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  15‑07‑2011 12:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2016 12:45:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie