Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy


Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy
 

Uprawnionymi do ubiegania się o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych są
żołnierze w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej , z wyjątkiem okresowej służby wojskowej:
- uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i ich małżonkowie, jeżeli ze względu na nich żołnierze odbywający czynną służbę wojskową zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- uznani za samotnych .

Wymagane dokumenty i załączniki odpowiednio:
- wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych wraz z odpowiednio załącznikami :
- zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub jego małżonek jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat
- umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności mieszkaniowych
-wypis aktu notarialnego ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
- zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza  oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
- decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
- oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski , 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, Dziennik Podawczy

Termin i forma załatwienia sprawy :
Do 1 miesiąca
Decyzja administracyjna Burmistrza , właściwego dla miejsca położenia lokalu (domu) mieszkalnego żołnierza


Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
-rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków.


Załącznik - wzór formularza wniosku żołnierza/poborowego w sprawie pokrycia należności mieszkaniowej z tytułu zajmowanego mieszkania.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Sielka,tel.32/ 2147154 , w dniu:  13‑09‑2007 16:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  13‑09‑2007 16:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2016 14:47:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie