Służba zastępcza


Służba zastępcza

 

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej przeznaczona do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego, której przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby, może złożyć wniosek o przeznaczenie jej do służby zastępczej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej.

Wymagane dokumenty:
Wniosek osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej , który w szczególności winien zawierać:
- oświadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych,
- wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy wyłączającej możliwość odbywania służby wojskowej oraz wykazać rzeczywiste związki z wyznawaną doktryną religijną lub wskazać wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową.

Forma załatwienia sprawy:
Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji do spraw służby zastępczej, zwanej "komisją wojewódzką" w Katowicach.

Miejsce i forma złożenia dokumentów:
Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej składa wniosek do właściwej komisji wojewódzkiej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w Bielsku-Białej, najpóźniej w dniu doręczenia mu karty powołania do odbycia służby wojskowej.

Dodatkowe informacje:
Służba zastępcza trwa 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych - 6 miesięcy.
Służba ta polega na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.
Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej oraz w organizacjach pożytku publicznego.


 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Sielka, tel.32/ 2147154 , w dniu:  13‑09‑2007 16:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie puste tel.:partykag , w dniu:  13‑09‑2007 16:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2016 14:46:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie