INFORMACJA PUBLICZNA


I
Informacja Publiczna w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach  jest udostępniana:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  
  www.bip.czechowice-dziedzice.pl
 • przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub wyłożenie na terenie Urzędu Miejskiego,
 • poprzez udostępnienie dokumentacji do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji,
 • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
 • przez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  oraz przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia,
 • może być również udostępniona

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 902)  

Informacja publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji jest udostępniana na wniosek:

Wymagane dokumenty  i postępowanie przy składaniu dokumentów

W celu uzyskania informacji publicznej można posłużyć się wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, lub dowolną inną formą wniosku w tym listownie. Wniosek można złożyć na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  przesłać na adres:

 1. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach ,pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
 2. e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl
 3. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 

Dostęp do informacji publicznej na wniosek - procedura (tutaj)


-----------------------------------------------------------------------------------

WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI PUBLICZNEJ
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w "przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności".

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, itp.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)


Osoby dokonujące wyłączenia: dane osoby wprowadzajacej informacje do BIP  (dokonującej anonimizacji w BIP)   znajdują sie w metryce komunikatu.


-----------------------------------------------------------------------------------

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
•    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach; www.bip.czechowice-dziedzice.pl
•    udostępniona w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach www.czechowice-dziedzice.pl
•    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - procedura,
 

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  17‑01‑2013 15:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2022 15:19:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive