Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn.:'Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach'.


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu


Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 21.02.2008 roku postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zadanie pn :
"Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
/ t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 /, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE :
W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta od Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑02‑2008 11:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2008 11:37:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive