Kontrola operatów


Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1

Komórka odpowiedzialna: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Plac Jana Pawła II 3/2,

pokój nr 4, tel. (0-32) 214-71-50, 214-71-49

Dokumenty : operat pomiarowy z wykonanej pracy geodezyjnej

Załączniki : operat pomiarowy; operat klasyfikacyjny;

sporządzone i skompletowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficznej (Dz. U. z 2005r nr 240 poz. 2027); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. nr 78 poz. 837); Instrukcja techniczna O3 - Zasady Kompletowania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 04.02.1992r)

Miejsce załatwiania sprawy: pokój nr 4

Termin załatwienia sprawy: 10 dni

Opłaty :

Opłaty na Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (wg załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. Dz. U. 37 poz. 333)


Informacja wytworzona przez:
Barbara Herok-Borowskatel.(032)2147130 , w dniu:  11‑06‑2007 08:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Herok-Borowska
email: geodeta@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-30
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2013 13:28:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive