Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.


Jakie dokumenty:
  • podpisane podanie o udzielenie ulgi,
  • oświadczenie, iż nabycie nie jest od krewnych w linii prostej,
  • kserokopia aktu notarialnego.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski, pokój 108.
Termin załatwienia sprawy:
Sprawy nie wymagające zbierania dowodów niezwłocznie. Inne sprawy po otrzymaniu dowodów, informacji i wyjaśnień.
Opłaty skarbowe:
Brak
Dodatkowe informacje:
Ulga przysługuje na nabycie gruntów do powierzchni 100ha. Podanie należy składać na biurze podawczym.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 12 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1256).
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jarzyna, tel.(032)2147113 , w dniu:  04‑01‑2007 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: shodur@volvox.pl tel.:0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2020 10:11:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive