Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

25‑01‑2022 08:25:29

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko – jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
  1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji/koncesji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami określonymi w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 205 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Urszula Faryna
email: os@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 00
, w dniu:  24‑01‑2022 12:38:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Urszula Faryna
email: os@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 00
, w dniu:  24‑01‑2022 12:38:19
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2022 08:29:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie