Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice, pl. Jana Pawła II 1 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - IIIp., pok. 405 tel. 32 214-71-00

Dokumenty, które należy załączyć:
- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)


Procedura:
Pobrać i złożyć wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej


Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic - Dziedzic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


Opłaty:
Opłata skarbowa za zezwolenie - 616 zł
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pózn. zm. )
 wpłata - /kasa Urzędu-parter/ lub przelew na konto Urzędu Miejskiego Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, PKO BP Oddział Czechowice-Dziedzice
Nr 68 10201390 0000680200249680

Dodatkowe informacje:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Odbiór decyzji osobiście w pok. 409 lub 410 lub za pośrednictwem poczty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bernadetta Klimek, tel. 32 2147169 , w dniu:  30‑11‑2007 15:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: shodur@volvox.pl tel.:0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  30‑11‑2007 15:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2021 13:19:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie