Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


1. Dokumenty, które należy załączyć:

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 'Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
- Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

2. Podstawa prawna:
- Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2017 r. poz. 1289/

3. Procedura:
Pobrać i złożyć wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 1.

4. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 107 zł
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /ust. 42 w cz. III załącznika/ /Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm./

7. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, III p., pok. 407 (tel.: 32 214 71 04)

8. Dodatkowe informacje:
Odbiór decyzji - za pośrednictwem poczty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bernadetta Klimek, tel. 32 2147169 , w dniu:  30‑11‑2007 15:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bernadetta Klimek
email: os@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 2147169
, w dniu:  30‑11‑2007 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2017 15:12:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie