Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


1. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, III piętro pok. 407, tel. 32 214 71 04

2. Dokumenty, które należy złożyć:
- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:
• zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
• dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych (ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków) przez stację zlewną.
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej

3. Podstawa prawna:
Art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)

4. Procedura:
Pobrać i złożyć wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 2.

5. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

6. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

7. Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 107 zł
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do w/w ustawy cz. III, pkt 42 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142  z późn.zm.).

8. Dodatkowe informacje:
Odbiór decyzji - za pośrednictwem poczty.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 2147169 , w dniu:  30‑11‑2007 15:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bernadetta Klimek
email: os@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 2147169
, w dniu:  30‑11‑2007 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2023 08:26:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie