Wydział Urbanistyki i Architektury


Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 214 71 26


NAZWA REJESTRU: Rejestr obwieszczeń o wszczętych postępowaniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: art. 53.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
 

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr obwieszczeń o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: art. 53.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: art. 67.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

--------------------------------------------

NAZWA REJESTRU:

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: art. 57.2   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
FORMA: elektroniczna i papierowa
PODSTAWA PRAWNA: art. 31.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: art. 31.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr ryzyka występującego w Wydziale Urbanistyki i Architektury
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie nr 120.33.2011 z dnia 10.08.2011 r. Kierownika Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu.
 

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wniosków o ustalenie warunków zabudowy
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

-----------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych


--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr spraw związanych ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr sprawy dotyczące warunków zabudowy i budownictwa
FORMA:i papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

--------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr postanowień w sprawie opiniowania projektów podziałów
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr sprawy dotyczące opłat planistycznych
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

---------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr zaświadczeń o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych


 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kaczor, tel. 32 2147133 , w dniu:  05‑03‑2007 10:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  05‑03‑2007 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2024 14:23:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie