Zaświadczenie o stanie cywilnym


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
II piętro, pokój 304
tel. 32 214 71 44
e-mail: usc@um.czechowice-dziedzice.pl

Wymagane dokumenty i załączniki

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
 • Opłata skarbowa - dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

Opłaty

 • 38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Opłatę można wnieść w kasie urzędu lub przelewem na konto.

Numer konta bankowego

68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 Bank PKO BP S.A Oddział Bielsko-Biała
/dotyczy korespondencji krajowej/

PL 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 SWIFT (BIC): BPKOPLPW
/dotyczy korespondencji zagranicznej/

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Pocztą - na adres Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Przez Internet - osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć powyższy wniosek drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Wnioskodawcą może być

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

Odbiór dokumentów

 • Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Pocztą.
 • Przez Internet - za pomocą platformy ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie - jeżeli akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia znajduje się w rejestrze stanu cywilnego.
 • Do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku - jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Czechowice-Dziedzice).
 • Do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku - jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego.

Uwagi
1. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

2. Osoba składająca wniosek oświadcza, że nie występują dodatkowe okoliczności, o których nie poinformowano Urzędu Stanu Cywilnego. Pominięcie okoliczności, które zmieniają stan cywilny, są karane tak samo, jak złożenie fałszywego oświadczenia.

3. Zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystane wyłącznie w formie elektronicznej. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Glos
email: p.glos@um.czechowce-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  24‑05‑2022 15:10:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Glos
email: p.glos@um.czechowce-dziedzice.pl tel.:32 214 71 44
, w dniu:  24‑05‑2022 15:10:58
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2022 13:28:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie