Inne opłaty i cenniki


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnienia do ulgi i przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego

Opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ceny biletów wstępu na sztuczne lodowisko, kapielisko i pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach
 

Ceny biletów wstępu na krytą pływalnię "Wodnik" i odnowę biologiczną MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach

Ceny biletów wstępu na wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne MOSiR dla korzystających w ramach programu RODZINA 3+
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Wysokość stawki żywieniowej w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Zasady odpłatności za pobyt w Noclegowni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dom Pomocy Społcznej "Złota Jesień"

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w 2020 r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Żłobek Miejski
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkola publiczne

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Administracja Zasobów Komunalnych
Cennik opłat za korzystanie z urządzeń szaletów miejskich zlokalizowanych na targowisku miejskim w Czechowicach-Dziedzicach

Cennik opłat za korzystanie z usług pogrzebowych i cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czechowicach-Dziedzicach

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  29‑11‑2012 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  29‑11‑2012 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2020 11:53:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie